STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY OŒRODKA BHP

KOMPETENCJE I ZADANIA SŁUŻBY BHP

WYKAZ NADZOROWANYCH PLACÓWEK

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

E-LEARNING

KONTAKTPrzydatne strony z zakresu BHP:

Bezpieczniej w szkole - BHP, opieka, wychowanie
http://bezpiecznaszkola.edu.pl

Prawo w szkole - BHP
http://www.oswiataiprawo.pl/Dyrektor/Prawo-w-szkole/Przepisy-BHP-i-ppoz

Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy
http://www.ciop.pl

Mesięcznik "Atest"
http://www.atest.com.pl

Miesięcznik "Promotor"
http://promotor.elamed.pl

Miesięcznik "Przyjaciel przy pracy"
http://www.przyjacielprzypracy.pl

Miesięcznik "Praca i Zdrowie"
http://www.pracaizdrowie.com.pl

ABC - Akty prawne od 1995 r.
http://www.abc.com.pl/akty-prawne

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isip.sejm.gov.pl