STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY OŚRODKA BHP

KOMPETENCJE I ZADANIA SŁUŻBY BHP

WYKAZ NADZOROWANYCH PLACÓWEK

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

E-LEARNING

KONTAKT


 

 Kierownik Ośrodka:

 

 Sławomir Matczak

 

 Inspektorzy ds. bhp – obsługują placówki do 100 zatrudnionych osób:

 

 Jadwiga Mazur

 Arkadiusz Socha

 Ryszard Oster

 Grażyna Kaczor 

 Magdalena Fułek

 Małgorzata Mazurak

 

Plan Dyżurów inspektorów BHP w roku szkolnym 2011/2012

Pokój nr 31 – telefon: 091-43-16-117Grażyna Kaczor

7.30 - 15.30        

Arkadiusz Socha

7.30 - 15.30

Jadwiga Mazur

      7.30 - 15.30  

Ryszard Oster

    7.30 - 15.30    

Magdalena Fułek

  7.30 - 15.30      
 

 

Szkolenia wstępne BHP dla personelu placówek oświatowych podległych Urzędowi Miasta Gminy Szczecin, zatrudniających do 100 pracowników, odbywają się w każdą środę.

    - pracownicy obsługi                           - od godziny 09.00

    - nauczyciele i pracownicy administracji - od godziny 13.00

 

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne (091 – 43 -16 -117) zgłaszanie uczestników szkoleń.